Patent Başvurusu

Buluş en basit tabirle sanayideki herhangi bir probleme getirilen çözümdür. Buluşlar faydalı model ya da patent belgesi verilerek korunmaktadırlar. Patent korumasının tesis edilebilmesi için patent başvurusu yapılması gerekmektedir.  Bir buluşun patent belgesi ile korunabilmesi için yeni olması, sanayiye uygulanabilir olması ve buluş basamağına sahip olması, yani tekniğin bilinen durumunu aşması gerekmektedir. Yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar patent belgesi ile korunabilmektedir. Buluşlarınız için patent başvurusu yapılması ve patent belgesine sahip olmanız için lütfen uzman patent vekillerimizi arayınız.