Teşvikler

Sınai mülkiyet haklarınızın korunması ile ilgili yapmış olduğunuz yurt içi ve yuırt dışı harcamalarınızda devlet teşviklerinden yararlanabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı patent başvurularınız ile yurt dışı marka başvurularınızda yararlanabileceğiniz destekler konusunda uzmanlarımıza danışınız.